Varumärket Lonely Girls utmanar kroppsideal

Varför vill du inte se ut som du? Dagens kroppsideal är för många ett ouppnåeligt ideal som egentligen bara finns i retuscherade tidningsartiklar och reklam. Idealet innebär oändliga timmar på gymmet medan du måste svälta dig, det innebär att du ska må dåligt över att just du är du. Det är här Lonely Girls kommer in. Lonely Girls utmanar kroppsidealen genom att göra reklamkampanjer där modellerna ser ut som vi faktiskt gör i verkligheten, de är exakt så vackra som du och jag och inget har retuscherats eller klippts ut. I kampanjen så ser vi modeller som i vardagliga positioner visar underkläder och detta utan att ha blivit tvingade att raka sig, dra in magen eller ut med brösten. De är bara som de är helt enkelt, vackra! Om vi kan få världen att inse att dagens kroppsideal inte är något att sträva efter så kommer världen att bli en mycket bättre och vackrare plats där vi kan släppa magar och valkar fria.

(Visited 48 times, 1 visits today)