Varumärket Lonely Girls utmanar kroppsideal

Varför vill du inte se ut som du? Dagens kroppsideal är för många ett ouppnåeligt ideal som egentligen bara finns i retuscherade tidningsartiklar och reklam. Idealet innebär oändliga timmar på gymmet medan du måste svälta dig, det innebär att du ska må dåligt över att just du är du. Det är här Lonely Girls kommer […]

Mer